Home » اخبار » آیا ترجمه رسمی شناسنامه برای سفارت کافی است یا باید سند ازدواج را هم ارائه کرد؟

آیا ترجمه رسمی شناسنامه برای سفارت کافی است یا باید سند ازدواج را هم ارائه کرد؟

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده که ارائه شناسنامه می تواند دلیل محکمی بر وضعیت تاهل شما باشد و دیگر نیازی به ارائه سند ازدواج نیست.

اما توجه داشته باشید که در مورد ویزاهای مهاجرت و ویزاهای دانشجویی (تحصیلی) ارائه سند ازدواج مانند ارائه ترجمه مدارک تحصیلی کاملا الزامی است.

توجه داشته باشید که شناسنامه فقط مشخصات همسر شما را مشخص می کند و مطالب مهمی مانند شرایط زوجین در زمان عقد، حقوق و اختیارات همسر، میزان مهریه و سایر موارد فقط در سند ازدواج یا رونوشت سند قابل رویت است.

اکثر کشورهای عضو اتحاد اروپا برای ویزای توریستی فقط ترجمه رسمی شناسنامه را درخواست میکنند (موارد استثنا وجود دارد).

اما اگر شما متاهل هستید و قصد سفر بدون همراهی همسرتان را دارید بهتر است سند ازدواج خودتان را ترجمه کنید. ترجمه سند ازدواج به انگلیسی، ترجمه سند ازدواج به ترکی استانبولی، ترجمه سند ازدواج به آلمانی و … از جمله خدمات مجموعه رنسانس است. ارائه ترجمه عقدنامه علاوه بر اینکه به مسئولین سفارت اطمینان می دهد که ازدواج ثبت شده در شناسنامه شما جعلی نیست، مجددا به آنها یادآوری می کند که شما نزدیک ترین خویشاوند خود را در ایران دارید که دلیل محکمی برای بازگشت به وطن شماست. تقریبا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ترجمه سند ازدواج به انگلیسی را برای ویزای توریستی قبول می کنند (اتریش و اسپانیا استثناء هستند).