Home » اخبار » اطلاعیه اداره تائید اسناد وزارت امور خارجه

اطلاعیه اداره تائید اسناد وزارت امور خارجه

حسب تکالیف مصرح در مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۵۲۳۳۹ مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷ در رابطه با آیین نامه اجرایی کنوانسیون آپوستیل و اقدامات صورت گرفته بخش اول برنامه نرم افزاری آپوستیل در بستر سامانه میخک راه اندازی شده و امکان ثبت نام و بارگذاری تصویر مدارک فراهم شده است .

در بخش های بعدی برنامه امکان پرداخت الکترونیکی تعرفه ها راستی آزمایی و تایید اصالت اسناد توسط مرجع صادر کننده سند به صورت برخط و بر اساس مفاد ماده ۸ آیین نامه مذکور و تبصره آن فراهم خواهد شد.

نظر به اینکه برنامه فوق الاشاره در حال طی نمودن دوره آزمایشی است از تاریخ ۱۲ / ۱۱ /۱۴۰۱ درخواست های مربوط به تایید مدارک تحصیلی شناسنامه و کارت شناسایی ملی صرفا با ارائه کد رهگیری ماخوذه از سامانه مذکور به نشانی  mikhak.mfa.ir پذیرش خواهد شد .

سایر اسناد و مدارک نیز پس از سپری شدن دوره آزمایشی در بستر سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

بنابراین مقتضی است دارالترجمه های رسمی قبل از ارسال مدارک ترجمه شده برای تایید از کد رهگیری ثبت نام و بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی شناسنامه و کارت شناسایی ملی اطمینان حاصل نمایند.

شایان ذکر است از تاریخ فوق الذکر بدون ارائه کد رهگیری و مشاهده تصویر سند در سامانه میخک تصدیق اسناد اشاره شده در اداره تایید اسناد و دفاتر وزارت خارجه در مراکز استانها میسر نخواهد بود .

اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه

دارالترجمه رسمی ۷۲۷ ( الیت) با مدیریت آقای امیر حسین برادر در خدمت شما عزیزان میباشد