Home » اخبار » ترجمه رسمی جواز کسب

ترجمه رسمی جواز کسب

ترجمه رسمی جواز کسب جزو مدارک شغلی جهت ارائه به سفارت می باشد.

طبق طبقه بندی مدارک موردنیاز جهت ارائه به سفارت کشور مربوطه برای اخذ ویزا، مدارک شغلی جزو مهمترین مدارک جهت ارائه به سفارت می باشد. طبقه بندی مدارک به شرح ذیل می باشد:

۱-مدارک شناسایی

۲-مدارک شغلی

۳-مدارک تمکن مالی

۴-مدارک تحصیلی

که ترجمه رسمی جواز کسب جزو مدارک شغلی است و حال این سوال پیش می آید که سفارت کشور مقصد چرا مدارک شغلی دریافت می کند؟

افسر بررسی کننده مدارک باید مطمئن شود که شخصی  که برایش ویزا صادر میشود، قبل از پایان مدت ویزا به کشور خود برمیگردد. از این رو میزان انگیزه های برگشت به وطن متقاضی را بررسی می کند.

ناگفته مشخص است که شخصی که در کشور خود دارای کسب و کار است و ترجمه رسمی جواز کسب و سایر مدارک شغل خود را ارائه کرده است برای برگشت به کشور خود و ادامه ی کسب و کار خود انگیزه لازم را دارد.

جواز کسب در نسخه های قدیمی دارای شناسه صنفی نمی باشد و در نسخه های جدید دارای کد شناسه صنفی است.

برای ترجمه رسمی جواز کسب با مهر مترجم رویت اصل مدرک توسط دارالترجمه رسمی الیت کفایت می کند. اگر تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز باشد، در خصوص جواز کسب ها ی جدید که دارای کد شناسه صنفی هستند استعلام از سامانه http://www.iranianasnaf.ir پرینت گرفته می شود و به همراه ترجمه رسمی جواز کسب برای تاییدات ارسال می شود و برای جواز کسب های نسخه ی قدیمی که دارای کد شناسه صنفی نیستند باید از اتحادیه مربوط نامه ای خطاب به دارالترجمه رسمی ۷۲۷ تهران مبنی بر اصالت جواز کسب صادر گردد.

اگر مراجعه کننده از کد شناسه صنفی خود اطلاع دارد از سامانه ی تایید اصالت جواز کسب استعلام دریافت گردد.

دارالترجمه رسمی ۷۲۷ (الیت) با مدیریت آقای امیر حسین برادر در خدمت شما عزیزان میباشد .