Home » اخبار » تنظیم انواع وکالتنامه در نوتر(محضر های ترکیه)

تنظیم انواع وکالتنامه در نوتر(محضر های ترکیه)

اغلب مواردی وجود دارد که شخصی برای انجام کارهای حقوقی خود در ترکیه، امکان سفر به ترکیه را ندارد و یا نمی تواند مدت زمان طولانی در ترکیه بماند.

در چنین مواردی می تواند برای انجام کارهای حقوقی در ترکیه به یک شخص مورد اعتماد وکالتنامه بدهد. تا آن شخص کارهای حقوقی را در ترکیه پیگیری نماید.

هر کشوری قوانین خاص خود را دارد. کشور ترکیه نیز چنین می باشد. در حالت کلی در کشور ترکیه تنظیم وکالتنامه در نوتر انجام می گیرد. و باید به دفاتر نوتر مراجعه شود.

انواع روش تنظیم وکالتنامه و استفاده در ترکیه

برای تنظیم وکالتنامه و استفاده از آن در ترکیه سه راه وجود دارد:

روش اول، تنظیم وکالتنامه در نوتر در ترکیه. روش دوم،تنظیم وکالتنامه در سفارت ترکیه در ایران. روش سوم، تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی ایران و ترجمه رسمی و تایید آن. درباره هر سه روش در مطلبی جداگانه به تفصیل توضیح داده ایم.

تنظیم وکالتنامه در نوتر

در مورد سه روش بالا باید گفت که بهتر است تنظیم وکالتنامه در نوتر انجام شود. زیرا با توجه به اینکه قوانین کشورها متفاوت است، ممکن است در تنظیم مواد و مفاد وکالتنامه به مشکل برخورد کنید.

سپس با حضور در دفتر نوتر و با همراهی مترجم رسمی امضادار، وکالتنامه مورد نیاز متقاضی و مطابق با قوانین ترکیه را تنظیم می شود.