Home » مهاجرت » ثبت شرکت در دبی چه مراحلی دارد؟

ثبت شرکت در دبی چه مراحلی دارد؟

  1. پرونده شما باید بررسی شود و بهترین برنامه برای ثبت شرکت در دبی برای شما انتخاب شود.
  2. مراحل اولیه باید طی شود و پرونده پی گیری شود.
  3. باید برای انجام مراحل اداری ویزای توریستی به امارات تهیه کنید.
  4. پرونده شما توسط اداره اقتصادی دبی بررسی می شود.
  5. هزینه هایی وجود دارد که باید پرداخت شود.
  6. برای گرفتن لایسنس شرکت باید در حدود یک ماه در دبی اقامت کنید و در انجا حضور داشته باشید.
  7. کارت اقامت و اقامت امارات را باید بگیرید.
  8. یک حساب بانکی در دبی افتتاح کنید و شروع به کار کنید که می تواند به صورت حضوری یا مجازی باشد.
  9. برای اعضای خانواده اقامت بگیرید و برای جذب نیروی کار آگهی بدهید.