Home » آدرس های مهم » جابه جایی مرکز درخواست ویزای انگلستان در تهران

جابه جایی مرکز درخواست ویزای انگلستان در تهران

خرسندیم به اطلاع برسانیم که از ۱۲ می ۲۰۲۴ مرکز درخواست ویزای انگلستان در تهران به آدرس جدید زیر منتقل خواهد شد :

vfs global servises iran pyt ltd

تهران – ایران – خیابان شریعتی – خیایان معلم – مرکز مگا پارس – طبقه ۱۳

از ۱۲ می ۲۰۲۴ هیچ خدماتی در آدرس قدیم تهران خیابان موسوی ( گلستان ۵) میدان هروی مرکز هروی طیقه ۵ در دسترس نخواهد بود .