Home » تایید مدارک » درباره ترجمه رسمی دانشنامه

درباره ترجمه رسمی دانشنامه

ترجمه رسمی دانشنامه جزو مدارکی است که جهت اخذ ویزاهای تحصیلی یا ویزاهای کاری و پذیرش دانشگاه های بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد. ترجمه رسمی دانشنامه برای ویزاهای توریستی و … حائز اهمیت نمی باشد.

ترجمه عنوان رشته تحصیلی اهمیت زیادی دارد که دقیقا عنوان معادل بین المللی رشته تحصیلی لحاظ شود.

درخصوص ترجمه رسمی دانشنامه نکاتی وجود دارد که اکنون به آن می پردازیم:

۱ترجمه رسمی دانشنامه با مهر مترجم باشد یا تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه هم نیاز است؟

بستگی به کشور و دانشگاه مربوطه دارد و باید از طریق مکاتبات از دانشگاه مربوطه سوال شود ولی طبق تجربه، ترجمه رسمی دانشنامه و مدارک تحصیلی معمولا باید به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه برسد، سپس ارائه گردد.

۲– برای ترجمه رسمی دانشنامه و تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چه مدارک و مهرهای لازم است؟

الف) اگر فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستید باید دانشنامه هلوگرام دار به همراه ریزنمرات دانشگاهی که مهر سازمان مرکزی را دارد را جهت تاییدات به دادگستری و وزارت امور خارجه ارسال گردد.

ب) اگر فارغ التحصیل وزارت علوم هستید باید در سامانه سجاد مراجعه کرده و پس از ثبت نام درخواست تاییدیه مدارک را دهید و با گرفتن کد تاییدیه تحصیلی می توانید تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را اخذ کنید.

۳ترجمه رسمی دانشنامه با مهر مترجم نیاز به تاییدیه تحصیلی دارد؟
خیر. ارائه مدرک با داشتن مهر دانشگاه مربوطه امکان ترجمه رسمی دانشنامه با مهر مترجم وجود دارد.
۴– مدارک موقت تحصیلی قابل ترجمه رسمی می باشد؟ خیر. قابل ترجمه رسمی نمی باشند مگر اینکه ذکر شده باشد این مدرک تا صدور اصل پایان تحصیلات دارای اعتبار می باشد.

دارالترجمه رسمی الیت (۷۲۷) با مدیریت آقای امیر حسین برادر در خدمت شما عزیزان میباشد.