Home » زبان شناسی » زبان رسمی کشور دانمارک

زبان رسمی کشور دانمارک

کشور دانمارک ، کشوری در شمال اروپا می باشد که پایتخت آن شهر کپنهاگ است . خاک اصلی این کشور از یک شبه جزیره به نام ژوتلند و ۴۴۳ جزیره شکل گرفته است که از این میان تنها ۷۶ جزیره آن قابل سکونت هستند .  کشور دانمارک از شرق به دریای بالتیک ، از غرب به دریای شمال ، از جنوب به کشور آلمان و از شمال به تنگه اسکاژراک محدود می شود . زبان رسمی کشور دانمارک ، زبان دانمارکی است که از خانواده زبان های هندواروپایی ، شاخه زبان های ژرمنی شمالی بوده و به زبان نروژی و سوئدی نزدیک است . در گذشته این سه زبان مربوط به ناحیه اسکاندیناوی بودند و مردمان این کشورها بدون مترجم با هم صحبت کنند . حدود ۵٫۴ میلیون نفر در کشور دانمارک به زبان دانمارکی صحبت می کنند . همچنین مردمان کشورهای کانادا ، آلمان ، گرینلند ، ایسلند ، نروژ ، سوئد ، دبی و آمریکا به این زبان سخن می گویند و در مجموع تعداد کل صحبت کنندگان زبان دانمارکی در دنیا ۵٫۶ میلیون نفر می باشد