Home » راهنمای اخذ ویزا » شرایط الزامی شما و شریک زندگیتان برای دریافت ویزای همراه هلند

شرایط الزامی شما و شریک زندگیتان برای دریافت ویزای همراه هلند

  • شما و شریک زندگیتان باید ۲۱ سال یا بیشتر داشته باشید (برای اتباع ترکیه استثنا وجود دارد).
  • شما دو نفر باید با هم در یک خانه در هلند زندگی کنید.
  • شریک زندگی شما باید یک تبعه هلندی یا یک تبعه غیر اتحادیه اروپا/EFTA با اجازه اقامت طولانی مدت در هلند باشد. برای برخی از مجوزها، شریک شما باید حداقل یک سال در هلند زندگی کرده باشد.
  • در صورتی که شریک شما با مجوز کارگر فصلی در هلند اقامت دارد نمی‌توانید با ویزای همراه به او بپیوندید.
  • در صورت پیوستن به شریک یا همسرتان، او باید درآمد پایداری برای حمایت از خانواده خود در هلند داشته باشد.
  • اگر برای ورود به هلند نیاز به ویزای اقامت طولانی مدت هلند (MVV) دارید، باید امتحان ادغام مدنی در خارج از کشور را نیز بگذرانید.