Home » راهنمای اخذ ویزا » مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن :
در این بخش گروه دارالترجمه الیت مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن را گردآوری کرده است

مــدارک لازم بــرای ویزای اتریش :

 • فرم درخواست ویزای اتریش، که به صورت کامل و خوانا به آلمانی (به حروف لاتین!) توسط شخص متقاضی تکمیل شده باشد
 • دو قطعه عکس رنگی (که قدیمی تر از ۶ ماه نباشد) (اندازه ۳٫۵ در ۴٫۵ سانتی متر)
 • گذرنامه معتبر (گذرنامه می بایست حداقل ۳ ماه بیش از اعتبار ویزای درخواست شده دارای اعتبار بوده، حداقل دارای ۲ صفحه آزاد باشد

و از تاریخ صدور آن بیش از ۱۰ سال نگذشته باشد)

 • فتوکپی گذرنامه متقاضی (از صفحه مشخصات و کلیه ویزا های شنگن گذشته)
 • مدارکی دال بر داشتن اشتغال به همراه گواهی درآمد (در صورت موجود بودن) – اصل به همراه ترجمه به زبان آلمانی
 • بیمه نامه مسافرتی (با پوشش حداقل ۳۰ هزار یورو و تقبل بازگشت برای کل مدت زمان اقامت) مانند بیمه هایی که به همراه تور اتریش

ارائه می شود.

 • رزرو هتل با امضا که توسط یک آژانس مسافرتی سفر های ورودی اتریشی و یا مستقیما توسط خود هتل تأیید شده باشد (تأییدیه آنلاین

هتل قابل قبول نمی باشد)

 • بلیط سفر (رزرو بلیط رفت و برگشت پرواز). توضیح: اصولا ارائه بلیط قطعی خریداری شده، الزامی نمی باشد.
 • مدارکی دال بر داشتن منابع مالی کافی : پرینت حساب ۶ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی. (ارائه مدرک مبنی بر داشتن

وجه نقد در تصمیم گیری لحاظ نخواهد شد.)

 • در صورتی که متقاضی در خصوص مورد ۹ مدارک کافی ارائه ننماید و سفر توسط آژانس مسافرتی ایرانی برنامه ریزی شود (تور اتریش)،

ارائه دعوتنامه (تعهد نامه) الکترونیکی توسط آژانس مسافرتی اتریشی الزامی می باشد.

 • مسافرینی که به سن قانونی نرسیده و به تنهایی قصد سفر دارند: ارائه رضایت نامه محضری والدین یا ولی قانونی و یا حکم دادگاه به همراه

ترجمه آن به زبان آلمانی الزامی می باشد.

 • هزینه رسیدگی به درخواست ویزا (۶۰ یورو، کودکان ۶ الی ۱۲ سال: ۵۳ یورو و کودکان زیر ۶ سال: رایگان) هزینه رسیدگی به درخواست

ویزای اتریش می بایست به یورو پرداخت شود. لازم به ذکر است وجه پرداخت شده در صورت رد درخواست، مسترد نمی شود

مدارک لازم برای ویزای هلند:

تمامی مدارک فارسی باید ترجمه رسمی انگلیسی داشته باشد

۱- اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور امضاء شده

فتوکپی از صفحات ۹-۱ گذرنامه های قبلی یا ۵-۱ گذرنامه های جدید و ویزاهای ۳سال گذشته به عالوه یکسری کپی از

صفحات مشخصات و اعتباری برای بخش فروش

۲-  اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر برای افراد همراه همسر و فرزندان باید فرم ویزای جداگانه با امضاء فرستاده شود .

تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل

۳- دو قطعه عکس ۳٫۵ در ۴ رنگی زمینه سفید از رو به رو که کمتر از شش ماه پیش گرفته شده باشد

۴- ترجمه انگلیسی فتوکپی شناسنامه صفحه ۲٫-۱

۵- ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی، گواهی اشتغال به کار، پروانه کسب اتحادیه، گواهی اشتغال به تحصیل،گواهی

بازنشستگی، …در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور

ذکر شده باشد .کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست ۶ ماهه گذشته بیمه با مهر و امضاء الزامی است .برای افراد

محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است .برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش

حقوقی الزامی است

۶-  گواهی مدت مرخصی

۷-  پرینت انگلیسی حساب جاری ۳ ماه اخیر با گردش کار باال با مهر و امضاء توسط بانک

۸-  ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر (تمام صفحات )

۹-برنامه سفر و رزرو هتل به همراه کپی -۱۱بیمه نامه مسافرتی با حداقل سقف پوشش ۳۱۱۱۱ یورو با توجه به شرایط اخذ

ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید .ارائه

ضمانت بازگشت الزامی است.

مـدارک لازم بـرای ویزای ایتالیا :

 • اصل گذرنامه امصا شده با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر
 • دو قطعه عکس رنگی که قدیمیتر از ۶ ماه نباشد سایز
 • اصل وترجمه رسمی شناسنامه
 • مدارک شغلی (برگه اشتغال به کار با قید تاریخ مرخصی و میزان حقوق و سابقه کاری آگهی تاسیس وتغیرات شرکت جواز کسب)
 • پرینت حساب ۳ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی
 • اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج
 • اصل و ترجمه رسمی سند ملکی باغ و …(که به نام فرد متقاضی می باشد.)

مـدارک لازم بـرای ویزای فرانسه :

(۱اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی

الف) مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

۶) ۲قطعه عکس ۵,۴* ۵,۳ رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک ، گردی صورت کاملاً

مشخص باشد، (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد(.

(۳اصل و ترجمه شناسنامه

(۴اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر ۲۰ روز

قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی

ب) گواهی تمکن برای سپردههای بانکی به زبان انگلیسی و به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه

و امضاء بانک

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

(۵اصل سند مالکیت

(۶اصل و ترجمه مدارک شغلی

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی، و ذکر مرخصی

بنا به تاریخ سفر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش آخر حقوق

د) بازنشستهها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ

سفر از شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز) معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و

میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر به همراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر

سازمان

ح) دانش آموزان، دانشجویان: اصل نامه اشتغال به تحصیل

*جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایتنامه

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

(۷برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر میکنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه

به زبان انگلیسی دارد.

(۸اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانهدار

*تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

*حضور کلیه مسافرین ( به جز افراد زیر ۱۲ سال ) جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

*اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند.

*چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی برای هر نفر حداقل به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت

حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقبااعلام میگردد.

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و

ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.