Home » زبان شناسی » مشکلات ترجمه ماشینی خانه

مشکلات ترجمه ماشینی خانه

شاید ترجمه ماشینی را شنیده باشد، و براتون سوال باشد که ترجمه ماشینی چه نوع ترجمه ای می باشد؟

ترجمه ماشینی ،ترجمه ای است که ترجمه از زبان طبیعی به زبان دیگر توسط کامپیوتر صورت می گیرد،در سطح مقدماتی ترجمه ماشینی یک جایگزینی ساده برای کلمات از زبانی به زبان دیگر است.

نرم افزارهای ترجمه ماشینی ،امروزه اغلب به کاربر ومترجمان اجازه تغییر دلخواه براساس حوزه کاری یا حرفه ای خاص را می دهند.همچنین با دخالت انسان می توان کیفیت بهبود یافته ای از خروجی ترجمه ماشینی بدست اورد،مثلاً سیستم هایی وجود دارند که اگر مترجم کلماتی که خاص هستند را مشخص کرده باشد ،ترجمه نسبتاً خوبی را انجام می دهد.با کمک گرفتن از این تکنیک ها ترجمه ماشینی می تواند به عنوان ابزاری مفید به مترجمان در امر ترجمه کمک نماید به طوریکه ترجمه قابل استفاده و با کیفیتی را ارائه می دهد.

در بعضی از کشورها و سازمان ها علاوه بر استخدام تعداد زیادی مترجم ار ترجمه ماشینی استفاده می کنند زیرا هم از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است و هم از لحاظ زمان.

مشکلات ترجمه ماشینی دقیق نبودن ان است و اینکه نمی تواند کلمات مناسب را نمی تواند جایگرین نماید. اصولاً چون کامپیوترها نمی توانند  مانند انسان ها هوشمند باشند بنابراین ترجمه ای که ارائه می دهند کامل نمی باشد.

مشکلات ترجمه ماشینی در دقیق نبودن ان هاست یعنی با دقتی حدود ۵۰درصد ترجمه را انجام می دهند.پس نمی توان به ترجمه ماشینی زیاد امیدوار بود.

در بسیاری از کشورهای جهان با پیشرفت زبان شناسی رایانه ای سعی بر این داشته اند که از ترجمه ماشینی استفاده نمایند ولی به علت وجود مشکلات ترجمه ماشینی در همه موارد رضایت بخش نبوده است زیرا متون ،پیچیدگی خاص خود را دارند.

می دانیم که برای ارائه ترجمه با کیفیت در ابتدا مترجم باید با دستور زبان،قواعد،جمله شناسی و فرهنگ زبان مبدأ و مقصد کاملاً آشنا باشد،حال  چگونه می توان به یک انسان آموزش داد که مثل انسان متنی را مورد تجزیه و تحلیل  قرار دهد و درک کاملی از متن به دست بیاورد.بنابراین این مورد هم از مشکلات ترجمه ماشینی می باشد.

در دوره ها و کشورهای مختلف برای ترجمه ،نرم افزارهای زیادی تعریف شده اند که هر یک ادعا داشته اند که نرم افزار مورد نظر ما ترجه دقیق تر و با کیفیتی را اراده می دهد و در حالت کلی ترجمه ماشینی دارای نقص هایی می باشد.

ترجمه ماشینی در اخر باید توسط انسان بازبینی شود تا اشکالات موجود  در ان برطرف شود.