Home » اخبار » نحوه چک و بررسی نتایج لاتاری آمریکا

نحوه چک و بررسی نتایج لاتاری آمریکا

ثبت نام در لاتاری آمریکا یکبار در سال و به مدت حدود یکماه امکان پذیر است.

سایت لاتاری E-DV، در بازه اوایل ماه اکتبر (اواسط مهرماه) تا اوایل ماه نوامبر (اواسط آبان ماه) پذیرای درخواست های ثبت نام است و پس از این بازه مشخص، سایت لاتاری بسته می شود.

پس از انجام ثبت نام لاتاری در سایت اصلی لاتاری E-DV، یک رسید با اطلاعات نام خانوادگی و نام، کانفرمیشن نامبر و سال تولد خود به میلادی نمایش داده می شود.

این رسید باید ذخیره شده و تا روز اعلام نتایج لاتاری آمریکا، نگهداری شود.

برای چک کردن نتایج لاتاری، باید وارد سایت DVPROGRAM.STATE.GOV شوید و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، نتیجه لاتاری خود را چک کنید.

نحوه چک کردن نتیجه لاتاری به این صورت است که باید اطلاعات درج شده در رسید ثبت نام یعنی کانفرمیشن نامبر، نام خانوادگی و سال تولد به میلادی را با دقت تایپ کرده تا در نهایت نتیجه ثبت نام لاتاری را مشاهده کنید.