Home » اخبار » نکاتی که هنگام درخواست تر‌جمه رسمی گواهی نامه مالیاتی باید بدانیم کدام است؟

نکاتی که هنگام درخواست تر‌جمه رسمی گواهی نامه مالیاتی باید بدانیم کدام است؟

برای پرونده‌هایی که در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر در حال بررسی هستند و برای آن‌ها حکم قطعی صادر نشده گواهی مالیاتی صادر نمی‌شود. زمانی که مالیات مودی در جریان رسیدگی است و میزان قطعی آن تشخیص داده نشده دریافت گواهی مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود.

ترجمه گواهی مالیاتی باید مربوط به جدیدترین زمان باشد و در آن مشخص شود که فرد درحال حاضر به اداره مالیات بدهی ندارد. تلفظ درست نام اشخاص و شرکت در ترجمه گواهی مالیاتی بسیار مهم است. ایجاد شعبه کسب و کارهای ایرانی در خارج از کشور و شرکت در مناقصه‌های خارجی بدون ترجمه گواهی مالیاتی امکان پذیر نیست، افرادی هم که می‌خواهند در خارج از کشور مشغول تجارت شوند به ترجمه این گواهی نیاز دارند. دارالترجمه‌های مورد تایید قوه قضائیه که مجوزهای رسمی را دریافت کردند می‌توانند کار ترجمه تمامی اسناد و مدارک از جمله گواهی مالیاتی را برعهده بگیرند. امکان ترجمه آنلاین گواهی مالیاتی فراهم شده فقط در اختیار داشتن اصل گواهی با مهر و امضای ممیز یا افرادی دارای صلاحیت برای دریافت تاییدیه‌های رسمی وزارت خارجه و دادگستری اجباری است.