Home » اخبار » نکات مهم درباره ترجمه سند ازدواج

نکات مهم درباره ترجمه سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج شما برای مهاجرت و سفرهای اداری و تفریحی مورد نیاز است.

در صورتی که سند ازدواج شما مفقود شده است و یا به اصل آن دسترسی ندارید، می‌توانید به دفتر اسناد رسمی که سند ازدواج را ثبت کرده است مراجعه کرده و رونوشت سند ازدواج را دریافت کنید. رونوشت سند ازدواج سندی است که روی سربرگ دفتر اسناد رسمی چاپ می‌شود و متن سند ازدواج در آن نوشته و مهر شده است.

برا ی ترجمه رسمی سند ازدواج با مهر مترجم رسمی تنها ارائه‌ی سند ازدواج یا رونوشت آن کافی است، اما در صورتی که به تایید دادگستری و امور خارجه نیاز دارید، باید شناسنامه‌ی یکی از زوجین را نیز همراه با اصل سند ازدواج ارائه کنید. توجه داشته باشید که تایید امور خارجه بدون مهر تایید دادگستری امکان‌پذیر نیست.

بر اساس قوانین ترجمه رسمی، گواهی‌های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) که در ایران ازدواج نموده‌اند قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی‌های مزبور با ارائه‌ی شناسنامه و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که مثل اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید شده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نیست.

نمونه عبارات تخصصی در ترجمه رسمی سند ازدواج

عبارت فارسی ترجمه انگلیسی
قوه قضاییه Judiciary
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور State Organization for Registration of Deeds and Properties
سند ازدواج Marriage Certificate
دفتر ثبت ازدواج ‌Marriage Bureau; Marriage Notary Office
شماره ثبت Registration Number
زوجه Wife
زوج Husband
همسر Spouse
مهریه Mahr; Marriage Portion
شهود Witnesses
معرفین References

اسپل صحیح کدام اسامی برای ترجمه سند ازدواج مورد نیاز است؟

اسپل صحیح این اسامی (مطابق با پاسپورت) برای ترجمه رسمی سند ازدواج مورد نیاز است:

  • نام و نام خانوادگی زوجین
  • نام پدر و مادر زوجین
  • تولد (و صدور) زوجین

هم‌چنین در ترجمه رسمی سند مالکیت، تاریخ تولد صاحب سند به میلادی (تاریخ درج شده در گذرنامه) مورد نیاز است.

انواع مدرک سند ازدواج و نکاتی که در ترجمه رسمی آن باید رعایت شود

شماره و تاریخ ثبت ازدواج، نام و نام خانوادگی زوجین، تاریخ و محل تولد زوجین، شرایط ازدواج، مهر و امضای دفتر ازدواج

دارالترجمه رسمی ۷۲۷ (الیت) با مدیریت آقای امیر حسین برادر عضو فدراسیون بین المللی مترجمان (FIT) در خدمت شما عزیزان میباشد.