Home » اخبار » هزینه خدمات لانژ و فست ترک فرودگاه امام

هزینه خدمات لانژ و فست ترک فرودگاه امام

فست ترک با لانژ فست ترک عادی cip فرودگاه امام خمینی 
قیمت فست ترک با لانژ یک میلیون و ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال است که مختص پرواز خروجی است. قیمت فست ترک عادی که بدون لانژ و پذیرایی است مبلغ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال است. هزینه خدمات تشریفات CIP فرودگاه امام ۳۴,۹۹۹,۹۰۰ ریال است. هزینه cip فرودگاه امام زیر دو سال رایگان است.
قیمت فست ترک با لانژ برای کودکان نیم‌بها است. نرخ سرویس فست ترک برای کودکان ۴,۷۶۸,۷۵۰ ریال است. خدمات ویزا مسافر غیرایرانی ۱۴,۲۲۴,۵۰۰ ریال است.
نرخ سرویس فست ترک برای نوزاد رایگان محسوب می‌شود. خدمات به مستقبل یا مشایع   ۱۴,۲۲۴,۵۰۰ ریالبا محدودیت سه ساعت اقامت
هزینه استفاده از خدمات ویژه (ویلچر) ۲,۷۲۵,۰۰۰ ریال است. خدمات ویژه (ویلچر) ۱۶,۶۷۷,۰۰۰ با دستگاه LOM
درصورتی‌که مسافر حیوان خانگی به همراه داشته باشد مبلغ ۵,۸۵۸,۷۵۰ ریال  هزینه ارائه خدمات به آن است. خدمات حیوان خانگی ۱۷,۹۰۳,۲۵۰ هر حیوان است.

 

تعرفه هر مسافر هزینه خدمات لانژ و فست ترک فرودگاه امام خمینی به همراه خدمات آن به صورت جداگانه در جدول زیر ارائه شده است:

تعرفه هر مسافر هزینه خدمات لانژ و فست ترک فرودگاه امام خمینی
سرویس عبور سریع Fast Track خروجی ۷۷۵ هزار تومان
سرویس کامل Fast Track & Business Lounge خروجی یک میلیون و ۲۵۵ هزار تومان
خدمات حمل حیوان زنده Pet ۵۸۵ هزار تومان
خدمات ویلچر داخل سالن ۲۷۲ هزار تومان