Home » Tag Archives: تایید مدارک

Tag Archives: تایید مدارک

دستوالعمل اجرایی چگونگی تائید اسناد و مدارک

مدارک صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: دانشنامه های مقاطع کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تائید است.   مدارک صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه های مقاطع کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ،دندان ...

Read More »

سوالات متدوال از دارالترجه الیت

آدرس های مفید

مدت زمان مورد نیاز برای ترجمه مدارک و تایید اسناد چقدر است ؟ بسته به اینکه متقاضی چه تعداد مدرک داشته باشد، زمان موردنیاز برای ترجمه متفاوت است. دارالترجمه الیت در حال حاضر در کمتر از دو هفته خدمات ترجمه و تاییدات را انجام می‌دهد هزینه ترجمه اسناد و مدارک چقدر است ؟ هزینه‌های دارالترجمه کتیبه طبق نرخنامه رسمی و ...

Read More »