Home » Tag Archives: دارالترجمه الیت در میرداماد

Tag Archives: دارالترجمه الیت در میرداماد

فرق خدمات cip و خدمات vip در فرودگاه امام

خدمات CIP در فرودگاه امام خمینی فرآیند خدمات تشریفات و سی آی پی فرودگاه امام خمینی شامل انتقال از پای پلکان هواپیما تا محل جایگاه و یا انتقال از جایگاه تشریفات به‌پای پلکان به همراه خودروهای ویژه می‌شود. از طرف دیگر امور وقت‌گیر و طاقت‌فرسای فرودگاهی اعم از اخذ کارت پرواز و تخصیص صندلی یا صندلی مناسب و تحویل چمدان و ...

Read More »

الفبای زبان اسپانیایی – el alfabeto español

زبان اسپانیایی

حروف الفبای اسپانیایی از سی حرف تشکیل شده : A-a  مثل حرف آ و اَ تلفظ می شود. مثال: casa کاسا , Amor آمُر , grasias گرَسیاس B-b  مثل حرف ب تلفظ می شود. مثال: bueno بوئنو , brillante برییّانته C-c  اگر بعد از این حرف، حروف e و i بیاید مانند حرف ث عربی با نوک زبان تلفظ ی شود. (در آمریکای لاتین س تلفظ ی ...

Read More »