Home » Tag Archives: گواهی مالیاتی

Tag Archives: گواهی مالیاتی

نکاتی که هنگام درخواست تر‌جمه رسمی گواهی نامه مالیاتی باید بدانیم کدام است؟

برای پرونده‌هایی که در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر در حال بررسی هستند و برای آن‌ها حکم قطعی صادر نشده گواهی مالیاتی صادر نمی‌شود. زمانی که مالیات مودی در جریان رسیدگی است و میزان قطعی آن تشخیص داده نشده دریافت گواهی مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود. ترجمه گواهی مالیاتی باید مربوط به جدیدترین زمان باشد و در ...

Read More »

چرا ارائه ترجمه رسمی گواهی مالیاتی مهم است؟

ترجمه رسمی گواهی مالیاتی برای دریافت ویزای بسیاری کشورهای خارجی ضروری است چرا که نشان می‌دهد فرد مشکل فرار مالیاتی و بدهی معوقه در کشور خود ندارد و یک شهروند متعهد است که به وظایف شهروندی خود عمل می‌کند، به چنین افرادی راحت‌تر اجازه کار داده می‌شود و می‌توانند با طی مراحل قانونی تجارت در کشور مقصد را آغاز کنند. ...

Read More »