Home » اخبار » آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر سان اکسپرس و پگاسوس

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر سان اکسپرس و پگاسوس

هواپیمایی قطر
کلیه آزمایشگاه های تایید شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران جهت آزمایش تشخیص مولکولی PCR مسافران برون مرزی، مورد تایید این شرکت نیز می باشند.
آزمایش بینی/گلو می‌بایست در یکی از آزمایشگاه‌های تاییدشده وزارت بهداشت ایران که بصورت ستاره‌دار هستند انجام پذیرد. نتیجه منفی آزمایش در زمان پذیرش در فرودگاه باید ارائه شود. مسافران می‌بایست دو نسخه از نتیجه آزمایش آر تی -پی سی آر و همچنین فرم رضایت پرشده را همراه داشته باشند .

هواپیمایی سان‌اکسپرس
کلیه آزمایشگاه های تایید شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران جهت آزمایش تشخیص مولکولی PCR مسافران برون مرزی، مورد تایید این شرکت نیز می باشند.

تست PCR برای کلیه مسافرین پروازهای سان‌اکسپرس در آزمایشگاه‌های طرف قرارداد این شرکت به صورت رایگان انجام می‌شود.
آزمایشگاه‌های طرف قرارداد سان‌اکسپرس

آزمایشگاه تجریش (تهران)- تلفن: ۲۲۷۲۶۴۷۳-۶
آزماشیگاه مدیکال (تهران)- تلفن:۷۵۱۹۷
هواپیمایی پگاسوس
کلیه آزمایشگاه های تایید شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران جهت آزمایش تشخیص مولکولی PCR مسافران برون مرزی، مورد تایید این شرکت نیز می باشند.

نتیجه تست به زبان انگلیسی تهیه شود
کلیه مشخصات شامل نام و نام خانوادگی و شماره پاسپورت مسافر مطابق با پاسپورت به زبان لاتین باشد.
تاریخ تست PCR به تاریخ میلادی ذکر شود.
مهر و امضا آزمایشگاه مورد تایید در گزارش تست به زبان لاتین باشد.