Home » اخبار » زیان ۴ تریلیون دلاری کرونا بر گردشگری جهان

زیان ۴ تریلیون دلاری کرونا بر گردشگری جهان

تارنمای سازمان ملل متحد نوشت: این براورد بر اساس زیان های ناشی از تاثیر مستقیم کووید-۱۹ بر صنعت گردشگری و تاثیرات موجی آن بر دیگر بخش های مربوطه است.

این ارزیابی نسبت به آنچه که انتظار می رود وخیم تر گزارش شده است.

کنفرانس تجارت و توسعه ژوئیه گذشته تخمین زده بود که رکود در بخش گردشگری جهان می توان زیانی بین ۱.۲ تا ۳.۳ تریلیون دلار بر اقتصاد جهان داشته باشد.

کاهش ورود گردشگران در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ باعث آسیب ۲.۴ تریلیون دلاری به اقتصاد جهان شد و انظار می رود بسته به روند واکسیناسیون کرونا رقم مشابهی حاصل شود.

ایزابلا دروانت سرپرست دبیر کل آنکتاد بر ضرورت تلاش ها برای اجرای برنامه واکسیناسیون در سراسر جهان تاکید کرده و گفت «گردشگری شریان مهم حیات برای میلیون ها نفر است و پیشرفت در واکسیناسیون به منظور حفاظت از جوامع و حمایت از  ازسرگیری امن گردشگری برای احیای مشاغل و تولید منابع مورد نیاز به ویژه در کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت است. وی به ویژه تاکید کرد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ادامه حیات خود به صنعت گردشگری بین المللی نیاز دارند.

این گزارش می افزاید: ورود گردشگران ین المللی حدود یک میلیارد یا ۳۷ درصد در سال گذشته کاهش یافته است و این در حالیست که در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ این کاهش حدود ۸۸ درصد بوده است.

کشورهای در حال توسعه تاثیر همه گیری بر گردشگری را بشدت احساس کرده اند و ورود گردشگران به این کشورها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. آنها همچنین از نابرابری توزیع واکسن درجهان بشدت آسیب دیده اند.

سازمان های تهیه کننده این گزارش گته اند که واکسیناسیون نابرابر ضربه اقتصادی ناشی از کرونا بر بخش گردشگری این کشورها را تشدید کرده است و این می تواند به میزان ۶۰ درصد به زیاد تولید ناخالص جهانی منجر شود.

سازمان ملل نوشت: انتظار می رود گردشگری با روند سریع تری در کشورهایی که واکسیناسیون بیشتری انجام داده اند مانند فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا احیا شود. با این حال ورود گردشگران در سطح بین المللی تا سال ۲۰۲۳ و حتی بعد از آن به حالت قبل از همه گیری باز نخواهد گشت که این امر به دلیل موانع ناشی از اعمال محدودیت های سفر، روند کُند کنترل بیماری و اعتماد پایین مسافران و اقتصاد ضعیف است.

نویسندگان این گزارش سه سناریوی ممکن را برای بخش گردشگری در سال جاری ترسیم می کنند که در بدبینانه ترین حالت شامل کاهش ۷۵ درصدی شمار ورود گردشگران در سطح بین المللی است.

این سناریو کاهش پذیرش گردشگر در سطح جهانی به میزان ۹۵۰ میلیارد دلار را پیش بینی کرده که باعث افت تولید ناخالص واقعی به میزان ۲.۴ تریلیون دلار خواهد شد.

در سناریوی دوم کاهش ۶۳ درصدی در ورود گردشگران پیش بینی می شود و در سناریوی سوم تصور می شود که در کشورهایی که روند واکسیناسیون کند است ۷۵ درصد ورود گردشگران کاهش یابد اما در کشورهایی که نسبتا سطح واکسیناسیون بالا است که عمدتا شامل کشورهای توسعه یافته و برخی دیگر با اقتصادهای کوچکتری می شود، ورود گردشگران احتمالا ۳۷ درصد افت خواهد داشت.

سازمان ملل متحد تاکنون بارها از توزیع ناعادلانه واکسن در جهان شکایت کرده است. برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلیس بسیار بیشتر از نیازهای خود واکسن خریده اند و به احتکارگران واکسن تبدیل شده  است.