Home » مهاجرت » سایت های کاریابی در کشور اسپانیا

سایت های کاریابی در کشور اسپانیا

سایت های کاریابی

ویزای کار به مدت یکسال برای واجدین شرایط صادر می گردد و در صورت احراز شرایط مورد نظر و عدم سوابق کیفری قابل تمدید می باشد. طبق قوانین اتحادیه اروپا، با تمدید این ویزا به مدت ۳ الی ۴ سال، اقامت دائم به فرد اعطا می شود. این قانون برای همراهان که شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال می شود، قابل اجرا است.

دارالترجمه رسمی ۷۲۷ (الیت) با مدیریت آقای امیر حسین برادر در خدمت شما عزیزان میباشد.