Home » اخبار » شرایط ترجمه رسمی مدارک صادره از موسسات آموزش عالی

شرایط ترجمه رسمی مدارک صادره از موسسات آموزش عالی

مطابق ماده واحده قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شوند (مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۰۷) : اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، ‌مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و یا آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دائر نگاه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

براین اساس، به اطلاع کلیه مترجمان رسمی و خبره سراسر کشور می رساند؛ هرگونه مدرک صادره از موسسات آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنری اعم از موسسات آموزش عالی، آموزشگاه های آزاد و موسسات صادرکننده مدارک معادل، درصورتی قابل ترجمه و قانونی محسوب می شود که؛ آن موسسه از وزارتخانه مربوطه جهت صدور مدرک، دارای مجوز باشد و در صورتی که مدرک صادره متضمن درجه تحصیلی باشد، آن مدرک توسط وزارتخانه مربوطه تایید گردد.

بنابراین کلیه مترجمان می بایست ابتدا مجوز موسسه از وزارتخانه مربوطه را بررسی نموده و درصورت داشتن مجوز، اقدام به ترجمه نمایند. در صورتیکه مدرک صادره متضمن درجه تحصیلی باشد، ممهور بودن آن به مهر تاییدیه وزارتخانه مربوطه، الزامی است.

لازم به ذکر است، در صورت مواجهه با مدارک صادره از موسسات فاقد مجوز وزارتخانه ، موضوع در اسرع وقت به این مدیریت جهت پیگیری قانونی گزارش شود.

لیست موسسات مجاز توسط هر وزارتخانه اطلاع رسانی شده است.

بعنوان مثال :  وزارت علوم از طریق آدرس https://ngp.msrt.ir/fa/grid/277 و وزارت کار از طریق آدرس  https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/mojavez