Home » مهاجرت » کیفیت زندگی در ترکیه ۲۰۲۲

کیفیت زندگی در ترکیه ۲۰۲۲

اغلب مهاجران خارجی قبل از شروع مسافرت خود به کشور ترکیه سوالات مهم و کلیدی درباره کیفیت زندگی در ترکیه دارند و این سوال بجا و بحقی است. به همین دلیل ما در این قسمت لازم دانستیم تا با استفاده از آمار و اطلاعات به روز به این سوال عزیزان پاسخ دهیم. مطمئنا کیفیت زندگی در ترکیه نسبت به خیلی از کشورهای خاورمیانه ای بالا است اما نسبت به کشورهای اروپایی پیشرو شاید نسبتا پایین باشد. شما سروران گرامی در جدول زیر می توانید با انواع شاخصه های کیفیت زندگی در کشور ترکیه ۲۰۲۲ و مجموع امتیاز این کشور آشنا شوید:

شاخص ها امتیاز شرح
قدرت خرید ۳۵٫۲۴ خیلی پایین
امنیت ۶۰٫۴۸ بالا
بهداشت و درمان ۷۰٫۷۳ بالا
آب و هوا ۹۳٫۲۶ خیلی بالا
هزینه زندگی ۳۱٫۶۲ خیلی پایین
نسبت قیمت ملک به درآمد ۸٫۱۸ متوسط
زمان رفت و آمد ترافیکی ۴۴٫۶۲ متوسط
آلودگی ۶۶٫۱۶ بالا
کیفیت زندگانی ۱۲۵٫۹۶ بالا